‼HOLČIČKA MOUZÍ S DISGNOSTIKOVANOU CÉVNÍ VROZENOU VADOU – PERZISTENTNÍ PRAVÝ AORTÁLNÍ OBLOUK – BYLA OBJEDNÁNA NA OPERACI NA PRAŽSKOU KLINIKU NA 1.11.2021.
JE STÁLE HOSPITALIZOVÁNA NA NAŠÍ KLINICE, KDE MÁ NADSTANDARDNÍ PÉČI – JE KRMENA VE STOJE ŘÍDKOU STRAVOU A NÁSLEDNĚ JÍ PANÍ DOKTORKA NOSÍ V KAPSE VE SVISLÉ POLOZE, ABY SE PO KRMENÍ NEDUSILA. DO OPERACE JE JEŠTĚ DLOUHÁ DOBA, BUDE TO JEŠTĚ ZAJÍMAVÉ….‼


Příspěvek z Facebooku