‼️JINDŘIŠKA ANI DRUŽINKA NEJSOU NA TOM MOC DOBŘE😦
🔶Jindřiška se téměř nepohybuje, sedává nad miskou s vodou a pokud se vydá ze svého pelíšku, zamíří si lehnout do studeného dřezu.
🔶Družinka se pohybuje po útulku o něco více, přestala však téměř jíst. Družinčiny ledviny jsou již hodně špatné.
Příspěvek z Facebooku