BUDEME SE JAKO KAŽDÝ ROK MOC TĚŠIT ❤️
– loňský rok jsme díky příspěvku z této akce pořídili 20 ks výstavních kleci, které budeme zdarma půjčovat ostatním útulkum a jim tak odpadne část nákladů na účast na umisťovací výstavě

Příspěvek z Facebooku