Mája spokojeně dřímající ve stínu Libečku lékařského.