Kulhání

Za kulhání lze považovat jakékoli zhoršení schopnosti volně pohybovat končetinou či na ní udržet váhu těla. Kulhání může mít různou povahu – může být výrazné nebo mírné, může postihovat jednu ale i více končetin, může se zlepšovat i zhoršovat, popřípadě být stejné…

Kulhání se může objevit náhle – po úrazu, nebo může vznikat postupně – např. při růstu nádorů kostní tkáně. Některé příčiny mohou ohrožovat život jedince nebo mohou výrazně zhoršit kvalitu života kočky (dysplazie kyčelních kloubů).

Kulhání si všimneme lehce – zvíře není schopno normální jít/běžet; neochota k běžné aktivitě (lezení do schodů); nechce zatěžovat končetinu.

K léčbě bude veterinář potřebovat detaily o tom, kdy a jak začala Vaše kočka kulhat, jak se kulhání vyvíjí. Kočku zkontroluje při běžných pohybech – sezení, chůze, běh a provede ortopedické vyšetření. Neurologické vyšetření odhalí, pokud je příčina kulhání v mozku, míše nebo v nervech pacienta. RTG vyšetření může ukázat také příčinu kulhání. Další vyšetření se kterými je možné se v tomto problému setkat je vyšetření kloubní tekutiny, sono, CT, kontrastní RTG, artroskopie.

K nejsnadnějším druhům léčby patří samozřejmě několikadenní klid (natažení svalů, šlach), k těm nejsložitějším pak chirurgický zákrok.

Domácí péče po chirurgickém zákroku bude spočívat v tom, aby mělo zvíře zajištěný absolutní klid s omezeným pohybem jak jen to jde. Toto omezení může být nutné až po dobu 6 týdnů, proto je potřeba počítat s tím, že se to kočce nebude líbit.

Některé příčiny jde vyřešit sádrou, dlahou nebo pevným obvázáním – všechny tyto obvazy je nutné udržet v suchu a čistotě. Pokud nemá kočka zavázanou celou tlapku, je potřeb hlídat, zda neotékají prsty nebo nejsou zarudlé.

Pokud se jedná o náhlé kulhání, bývá jednodušší určit příčinu – tříska v tlapce, bodnutí hmyzem, kočka odněkud spadla, srazilo ji auto…

Příčina náhlého kulhání se však může vyvíjet dlouhodobě – např. nádorové onemocnění kosti zapříčiní snadné zlomení kosti – kulhání je náhlé, ale příčina se vyvíjí dlouho.

Náhlé kulhání může být příznakem různých postižení páteře ( vyhřezlá plotýnka).