Podezření na týrání zvířat

Co se považuje za týrání zvířete (podle zákona č.246/92 Sb.):

• Nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly
• Omezovat výživu zvířete
• Omezovat pohyb nutný pro určitý druh zvířete, pokud by omezení způsobilo utrpení
• Chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení
• Provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete (např. kupírování uší, ničení hlasivek, apod.)
• Zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání
• Bezdůvodně usmrtit zvíře (důvody k usmrcení naleznete ve zmiňovaném zákonu)

Jak postupovat krok za krokem

• Napsat si kontaktní údaje majitele týraného zvířete (bydliště, jméno, příjmení).
• Napsat si jakým způsobem k týrání dochází, jakých metod se užívá. Pokud jste se stali svědky konkrétní situace, popsat danou situaci i s časovými údaji.
• Pořídit důkazy, pokud je to možné (fotografie, video).
• Ke všem písemným záznamům si pořídit kopie.
• Shromážděné podklady zaslat na krajskou veterinární správu, krajský či obecní úřad nebo na policii ČR či městskou policii.
• Příslušná veterinární správa je povinna celou věc zkontrolovat (stejně jako policie kontroluje dodržování zákonů), případně udělit potrestání. Náklady spojené s léčbou, péčí po odebrání (např. pobyt v útulku) týraného zvířete hradí a nese osoba, která tento stav způsobila, tj. majitel zvířete..