Podmínky osvojení kočky z útulku

Pro adopci zvířete od nás máme nastavené pevné podmínky, protože naše kočky mají za sebou ve většině případů nepěknou minulost a nám, za tu dobu co je máme v útulku, přirostly k srdci. Těmito pravidly chceme pouze snížit riziko toho, aby se kočky dostaly k nesprávným majitelům. Kočičky nedáváme pouze k venkovnímu bydlení ani k nekastrovaným či neočkovaným kočkám, které zájemce již vlastní.

Předávací desatero

1. Zvíře předáváme pouze osobě starší 18 let s platným občanským průkazem.

2. Zvíře je předáváno na základě sepsání „předávacího protokolu“, kde se nový majitel zavazuje k řádné péči o zvíře a k poskytnutí veterinární péče – včetně pravidelného očkování. V předávacím protokolu uvádí útulek všechny jemu známé informace o zvířeti.

3. V případě, že se jedná o nevykastrovaného jedince, se nový majitel zavazuje, že jej dá nejpozději do 8 měsíců věku vykastrovat a vyrozumí o tom spolek zasláním, či naskenováním dokladu o kastraci.

4. Do týdne od převzetí nám nový majitel poskytne informace o tom, jak se zvíře v novém domově aklimatizuje.

5. V případě, že se nový majitel již nebude moci o zvíře nadále starat, vrátí ho předávajícímu útulku.

6. Pokud se změní adresa, kde zvíře žije, oznámí nový majitel aktuální adresu.

7. Zvíře nedáváme třetí osobě – vždy předáváme zvíře pouze osobě, která bude o zvíře pečovat.

8. Každý nový zájemce musí mít s sebou přepravku.

9. Vyhrazujeme si právo kontroly splněných podmínek, dle „předávacího protokolu“.

10. Nový majitel hradí při převzetí příspěvek útulku.

  • Příspěvek za vakcinované, odčervené a čipované kotě je =800,- Kč.
  • Příspěvek za odčervenou, očkovanou, kastrovanou a čipovanou kočku, či kocoura je =1 200,- Kč.

Tyto částky zdaleka nepokryjí skutečné náklady. Na příspěvek vystavujeme potvrzení o daru, na jehož základě si můžete odečíst daňový základ.