Podmínky osvojení kočky z útulku

Pro adopci zvířete od nás máme nastavené pevné podmínky, protože naše kočky mají za sebou ve většině případů nepěknou minulost a nám, za tu dobu co je máme v útulku, přirostly k srdci. Těmito pravidly chceme pouze snížit riziko toho, aby se kočky dostaly k nesprávným majitelům. Kočičky nedáváme pouze k venkovnímu bydlení ani k nekastrovaným či neočkovaným kočkám, které zájemce již vlastní.

Předávací desatero

1. Zvíře předáváme pouze osobě starší 18 let s platným občanským průkazem.

2. Zvíře je předáváno na základě sepsání „Dohody o předání kočky do péče“, kde se Osvojitel zavazuje k řádné péči o kočku a k poskytnutí veterinární péče – včetně pravidelného očkování. V předávacím protokolu uvádí útulek všechny jemu známé informace o zvířeti.

3. V případě, že se jedná o nevykastrovaného jedince, se nový majitel zavazuje, že jej dá nejpozději do 8 měsíců věku vykastrovat a vyrozumí o tom spolek zasláním, či naskenováním dokladu o kastraci.

4. Do pěti dnů od převzetí nám nový majitel poskytne informace o tom, jak se zvíře v novém domově aklimatizuje.

5. V případě, že se nový majitel již nebude moci o zvíře nadále starat, vrátí ho předávajícímu útulku.

6. Pokud se změní adresa, kde zvíře žije, oznámí nový majitel aktuální adresu.

7. Zvíře nedáváme třetí osobě – vždy předáváme kočku pouze osobě, která  o ni bude pečovat a stane se jejím majitelem s plnou odpovědností.

8. Každý nový zájemce musí mít s sebou přepravku.

9. Vyhrazujeme si právo kontroly osobní návštěvou, zda jsou splněny řádně splněny podmínky chovu kočky, ke kterým se Osvojitel smluvně zavázal.

10. Nový majitel hradí při převzetí příspěvek útulku.

  • Příspěvek za vakcinované, odčervené a čipované kotě je =800,- Kč.
  • Příspěvek za odčervenou, očkovanou, kastrovanou a čipovanou kočku, či kocoura je =1 200,- Kč.

Tyto částky zdaleka nepokryjí skutečné náklady. Na příspěvek vystavujeme potvrzení o daru, na jehož základě si můžete odečíst daňový základ.