SAMUELKA❤
POZDRAV Z NOVÉHO DOMOVA
🔸To je Samuelka a chlubí se se svojí pýchou, ocáskem. Doma pomáhá vymetat prach.


Příspěvek z Facebooku