❤️ SEN ZVÍŘAT 2018 -JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH 🥇 UMISŤOVACÍ CH V STAV PSŮ A KOČEK V ČR.
TAKÉ JSME SE ZÚČASTNILI, MINULÝ VIKEND BYL OPRAVDU NÁROČNÝ ❤️ SPOUSTA PRACE DOMA V ÚTULKU, NĚKOLIK PŘÍJMŮ, NEMOCNÁ KOŤATA 🐈 a v sobotu celý den s krámkem na akci ZAŽIJETE ROUDNICI JINAK a v neděli celý den výstava.
I když jsme za nášutulek kočičku ne umístili, určitě to byl skvělý den. Díky za pozvání a všem kteří se zúčastnili.
Tady je tisková zpráva…..

SEN ZVÍŘAT 2018
13. ročník největší umisťovací výstavy zvířat z útulků z celé ČR
Umisťovací výstava se konala v neděli 16.9.2018 od 9 – 16 hodin, tradičně v Praze 9 – Vinoři, v areálu
Hoffmanova dvora.
Akce je organizována na podporu všem opuštěným a týraným zvířatům za účelem najít jim co nejvíce
domovů a pro zúčastněné útulky, depozita a sdružení zajistit materiální pomoc pro další zvířata, která
mají ve své péči.
Výtěžek ze vstupného návštěvníků je určen pro nákup krmiv a chovatelských potřeb, které si útulky
na konci umisťovací výstavy odvezou. Letos jsme tak mohli nakoupit krmivo za téměř 25.000 Kč a
zároveň velký podíl a poděkování patří o.p.s. PESOS, který věnoval částku 50.000 Kč také na nákup
krmiva již před akcí.
Na umisťovací výstavě se podílí svým sponzoringem také firmy/značky, které věnují pro zúčastněné
organizace chovatelské potřeby a krmiva. Letos to byli: TENESCO; PESOS o.p.s.; K-9; ASAN; FELINE
PERFECTION; GAVINO; TOMMILAND; UNIVIT; NATIVIA; AKINU;
Jako každý rok je pro návštěvníky organizován menší doprovodný program, jelikož jsme si vědomi,
že na výstavu nechodí pouze rodiny za účelem osvojit si zvíře, ale přijdou jen finančním darem a svou
přízní podpořit. Letos tedy mohli návštěvníci mimo jiné vidět například práci psů ostrahy Letiště
Praha, a o to zajímavější, že jedním ze tří vycvičených psů, byl pes, který taktéž pochází z útulku. Milé
bylo setkání s Honzou Drobným a velké poděkování patří záchranné veterinární službě PET MEDIC
nejen za celodenní asistenci, ale také za užitečné rady a informace k první pomoci psů.
Žádná akce se neobejde bez povědomí veřejnosti, proto také děkujeme mediálním partnerům:
Naše kočky; Svět psů; Fauna; Pes přítel člověka; Psí kusy; Pet Land.
Letošního ročníku se účastnilo celkem 35 organizací i těch neziskových, které podporují útulky
v průběhu celého roku.
Celkem bylo k umístění přivezeno 76 psů a 78 koček. Jsme zvyklí na větší počet zvířat, která přijedou
na akci, ale těsně před akcí 6 sdružení přijalo několik štěňat, a celá zařízení byla v karanténě, nemohli
se tedy naší akce účastnit. Ale i přesto se umisťovalo, a jsme rádi, za každé zvířátko, které našlo
domov.
Takže z celkového počtu se umístilo 34 psů a 19 koček. Navíc, jako každý rok, ještě několik zvířat
nachází domov následně po akci, jak je zvykem, spousta návštěvníků se nerozhodne přímo na místě,
ale následně až doma, a na psa nebo kočičku se zpětně kontaktují. Takže už dnes víme, že další psi i
kočky jsou zamluveni a rezervování k odběru!
Pro někoho to nejsou obrovská čísla, ale s ohledem na jeden jediný den v roce je to číslo potěšující.
Věříme, že i příští rok nám sponzoři, ale také všichni skvělí návštěvníci, zachovají svou přízeň. Byl to
s vámi a se zvířátky krásně strávený den a díky všem za práci, kterou pro opuštěná zvířata děláte.
Děkujeme a již teď se na vás za rok těšíme!
Martina Trávníčková a Lucie Točeková

[vid_embed]

Příspěvek z Facebooku