‼STÁLE ZVEŘEJŇUJEME KOČIČKY V LÉČBĚ A NALEZENCE, ZDRAVÉ KOČIČKY, KTERÉ POTŘEBUJÍ AKUTNĚ DOMOV ZŮSTÁVAJÍ V POZADÍ🙁. NAPŘÍKLAD PŮLROČNÍ EURONKA ČEKÁ VE SLUNÍČKU NA SVŮJ MILUJÍCÍ DOMOV UŽ OD MALÉHO KOTĚTE A PŘITOM JE TAK KRÁSNÁ, BACULATÁ, BUDE Z NÍ VELKÁ KOČKA, JE UŽ I KASTROVANÁ. NEVÝHODOU PRO NÍ JE, ŽE JE BÁZLIVĚJŠÍ, ALE PŘI TROŠE TRPĚLIVOSTI BUDE MAZLÍKEM. NIKDO SI JI VŠAK PRÁVĚ PROTO DOSUD NEVYBRAL😢. MÁME NA NÍ TAK MÁLO ČASU, JE JÍ VĚČNÁ ŠKODA😭‼Příspěvek z Facebooku