VÁNOCE přicházejí a s nimi i pozdravy od našich sluníček
Vánoční pozdravy do Sluníčka přišly od Elinky a spolubydlícího Čičina, Leušky ( Hájenky), Myšpulky a Jamie, Cedříka a Cypříška, Alfréda a Hermínky. Moc všem děkujeme
Příspěvek z Facebooku