‼VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ ❤MARUŠCE MICHLANOVÉ ZA USPOŘÁDÁNÍ AUKCE A SAMOZŘEJMĚ I VŠEM, KTEŘÍ SE AUKCE SE PROSPĚCH SLUNÍČKOVÝCH KOČIČEK ZÚČASTNILI‼
‼DÁLE VELKÉ DÍKY PATŘÍ ❤PAVLE STRNADOVÉ OHLEDNĚ KOMUNIKACE A ZASÍLÁNÍ POTVRZENÍ O DARECH A ❤STANDOVI BERANOVI, KTERÝ POMOCÍ PROGRAMU DOKÁZAL CELOU AKCI ZJEDNODUŠIT‼

Příspěvek z Facebooku