DOKUMENT pro všechny, které zajímá problematika opuštěných a týraných zvířat, včetně důležitých kontaktů – vydala SVS

🔸 Státní veterinární správa vydala příručku pro obce s rozšířenou působností, pod které spadají ostatní města a obce, jak postupovat v případech týrání zvířat.
🔸 Důležitý bod 1. 4. – toulavá a opuštěná zvířata, útulky.
🔸Budou li mít u Vás v obci pochybnosti jak postupovat, co je jejich povinností, jak mají postupovat, na koho se mají obrátit o radu MŮŽETE JIM POMOCI 👍
http://www.svscr.cz/wp-cont…/…/zvirata/Prirucka-ORP-2019.pdf

www.svscr.cz

Příspěvek z Facebooku