‼ZPRAVODAJSTVÍ K 20.12.2020‼
🔶Především děkujeme všem dárcům za finanční i materiálové dary pro naše kočičky! Velice si toho vážíme, jen díky Vám lze pomáhat kočičkám bez domova.
🔶Od začátku roku do dnešního dne jsme přijali 386 kočiček, což je za celé roky existence Sluníčka rekordní počet.
🔶Kocourek Lumpík s rozštěpem patra, který byl umístěn do Sluníčka před více než pěti lety po smrti své milované paničky, byl dva dny hodnotně vyšetřován na veterinární klinice. Lumpík se poslední rok hodně vylizuje, na příčinu se nepřišlo, nejspíš se jednalo o psychický problém. V posledních čtrnácti dnech si je nejistý při skocích, v chůzi, celkový stav ukazuje na neurologický problém. Všechna provedená… Další

Příspěvek z Facebooku