Depozitum u Jitky. Pan domácí a depozitní Táborníček s Kempinkou.

Příspěvek z Facebooku