DNEŠNÍ NÁVŠTĚVA VETERINY, 1X KONTROLA
2X KONZULTACE
1X CHEMOTERAPIE
1X URGENTNÍ ZÁKROK (AMPUTACE) U KOČIČKY S PRERAŽENOU KONČETINOU

Příspěvek z Facebooku