FIP je virové onemocnění, které je způsobené koronaviry. Tyto koronaviry napadají a množí se v bílých krvinkách. Postižené krvinky poté virus roznáší po celém organizmu kočky.
Postižené kočky přenáší koronaviry slinami a exkrementy. Kočky se ale mohou nakazit vdechnutím či požitím viru, při přímém kontaktunakaženým jedincem nebo dokonce kontaktem s virem kontaminovanými povrchy ( lůžkoviny, oblečení, hračky, misky, škrabadla…). Paraziti, kteří sají krev (blechy apod.) koronaviry nepřenáší.
Virus může v prostředí mimo organizmus kočky přežít i 7 týdnů. Dá se ale zlikvidovat desinfekčními prostředky.
Když kočka přijde do styku s virem FIP, nezpůsobí jí to klinické propuknutí nemoci, ale některé kočky mohou mít mírný zánět horních cest dýchacích (kýchání, slzení, vodnatý sekret z nosu) nebo mohou mít střevní potíže. Velká část koček, u kterých proběhne prvotní nakažení se zcela uzdraví, ale některé z nich se můžou stát bacilonosiči.
U většiny nakažených koček se neprojeví klinické příznaky onemocnění. Jen u malého podílu koček se vyvine smrtelné onemocnění (týdny, měsíce i roky po prvotním nakažení).
Propuknutí příznaků FIP bývá náhlé, především u koťat, anebo mohou tyto příznaky zesílit během pár týdnů.
Kočka testovaná na FIP s negativním výsledkem, může mít koťata pozitivní na FIP. Nenarodí se nakažená, ale nakazí se mateřským mlékem.
Spousta koček má nespecifické příznaky – skleslost, hrubá srst, občasné nechutenství, horečka nebo hubnutí, proto je diagnostikování FIP obtížné.
Mokrá (efuzivní) forma FIP – charakteristickým je hromadění tekutiny v dutině břišní a hrudní, to zapříčiňuje, že kočka nemůže normálně dýchat. Od okamžiku objevení projevů zbývá kočkám s efuzivní formou několik dní/týdnů života – dospělé kočky mohou přežívat až 8 měsíců.
Suchá (neefuzivní) forma FIP – propuknutí této formy bývá pomalejší – hromadění tekutiny je minimální. Bývá ale úbytek na váze, anémie (chudokrevnost), skleslost a horečka. Příznaky mohou být selhání ledvin (kočka hodně pije, hodně močí), selhání jater (žloutenka), onemocnění slinivky (cukrovka, zvracení, průjem), neurologické obtíže (porucha rovnováhy, změny chování, ochrnutí, záchvaty), zánět střev (průjem, zvracení), onemocnění očí (slepota, zánět) – mohou se různě kombinovat. Kočky s neefuzivní formou umírají většinou během pár týdnů – v některých případech kočka žije i zhruba 1 rok.
Kombinovaná (smíšená) forma FIP
Přibližně 40% případů nákazy bývá efuzní forma, 25% bývá neefuzní forma a 35% bývá smíšená forma.
Nejnáchylnější na toto onemocnění jsou kočky mladší věkové kategorie – koťata a kočky do dvou let, kočky starší 10ti let, kočky se špatnou fyzickou kondicí, kočky postižené více infekcemi najednou, kočky ve stresu, kočky v nadměrné zátěži.
Pro zpříjemnění posledního stádia nemoci poskytujeme dobrou zdravotní péči a vyváženou zdravou stravu.
V dnešní době je možné testovat přítomnost koronaviru – test zjistí přítomnost protilátek proti koronavirům. Pozitivní test ale neznamená, že Vaše kočka má FIP – pozitivní výsledek testu znamená, že kočka byla koronavirům vystavena (nemusí se přitom jednat o koronaviry, které způsobují FIP) , a že si proti nim vytvořila protilátky. Vyšetření bývá doplněno biochemickým vyšetřením krve, RTG nebo sonem.
Diagnóza FIP bývá založena na pozorování klinických projevů nemoci, laboratorních testech a na vyšetření břišní tekutiny.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
V dnešní době je FIP považována za smrtelnou nemoc od té chvíle, kdy se objeví klinickké příznaky a doposud není tato nemoc léčitelná. U malého procenta postižených koček je možné na krátkou dobu zmírnit příznaky nemoci (odsávání tekutiny z dutiny břišní).
Virus FIP doposud nebyl zaznamenán u jiných druhů, pouze u zvířat z rodu kočkovitých.
Očkování proti FIP existuje, ale je předmětem spekulací význam tohoto očkování.
Důležitým faktorem propuknutí FIP je stres!