Naším projektem bylo pořízení 100 kusů mikročipů. Všechny kočky od nás odcházejí do nocých domovů řádně očipované a díky Vám, úžasným dárcům, máme teď čipů pořádnou zásobičku.

Příspěvek z Facebooku