Zarudlé oko je příznakem zánětu nebo infekce. Můžete se s ním setkat u nemocí třetí víčka, spojivek, nemocí víček, rohovky, bělimy, při zánětu vnitřních struktur očí, zeleného zákalu apod. Zarudnout může jak jedno oko, tak obě – záleží na příčině vyvoválající zarudnutí.
K zarudnutí dojde, když se cévky spojivky (růžová část víček), bělimy (bílý okraj oka) nebo rohovky buď zvětší nebo rozrostou. Důlěžité je určit, jestli se je toto rozšíření způsobeno povrchovým nebo hlubokým zánětem. Povrchový zánět bývá způsoben podráždením nebo infekcí. Vnitřní zánět je samozřejmě závažnější, protože postihuje oko „více do hloubky“ a bývá častěji spojen s nemocemi, které ohrožují vidění kočky.
Co by nám mělo být podezřelé:
– nadměrné mrkání nebo přivírání oka
– zarudnutí jakékoli části oka nebo okolí oka
– zhoršené vidění
– výtoky z očí, nadměrné slzení
– škrábání nebo mnutí oka tlapkou
– jakýkoliv zákal v oku
Veterinární ošetření
– Když přijdete s Vaší kočkou k veterináři s problémy očí, bude důlěžité sdělit např. kdy oko zarudlo a další vývoj zarudnutí, pomůže to s diagnózou, zda je problém „jen“ záležitostí očí, nebo jestli je zarudnutí vyvoláno jiným problémem (nemocí). Další vyšetření je podobné tomu lidskému – kontrola očního pozadí, měření nitroočního tlaku, výtěry ke kultivaci bakteriální infekce…
Zánět spojivek – bývá nejčastější příčinou zarudnutí oka. Vzniká podrážděním oka – pyl, prach, kouř, chemikálie, pokud oko nemá oko dostatek slz, pokud víčko dostatečně oko nechrání. Může ho ale vyvolat třeba alergie, deformace víček, onemocnení třetího víčka (zánět třetího víčka také způsobuje zarudnutí oka).
Zánět očních spojivek – může být součástí zánětu kůže, ale může se vyskytovat i samostatně. Příčin je hned celá řada – alergie, bakteriální nebo plísňová infekce, autoimunitní onemocnění.
Zánět rohovky – cévy spojivky a bělimy jsou zvětšené a prorůstají do rohovky. Toto onemocnění je závažnější než zánět spojivek a bývá spojeno se vznikem vředu na rohovce.
Zánět duhovky – tento zánět postihuje vnitřní části oka a může upozorňovat na celkové onemocnění. Bohužel toto onemocnění je velmi závažné, protože tu hrozí vznik slepoty kočky.
Zelený zákal – jde o zvýšení nitroočního tlaku. Toto onemocnění bývá bolestivé a často spojené s uveitidou (zánět živnatky – chrání oko a má význam pro výživu oka).
Záněty a nádory v okolí oka (za okem, v nose, na tváři).
Při onemocnění oka je velmi důlěžité odhalit původ problému a cíleně jej léčit. Cíl léčby je tedy jasný – snížit jakýkoliv zánět a léčit vyvolávající příčinu.
Veterinář Vám dá léky, kapky nebo mastičky v závisloti na typu onemocnění Vaší kočky. Je ale důležité dodržovat i domácí léčebný režim, který Vám veterinář nařídí – podávat léky, kapky, mastičky tak, jak Vám bylo doporučeno veterinářem; jakékoliv změny okamžitě nahlaste Vašemu veterinářovi, pokud se Vám nepodaří aplikovat lék informujte ho neprodleně o tomto faktu; zajistěte, aby si kočka nemnula oko – dohlédněte, že Váš mazlíček má neustále Elizabetin límec; nemocné oko je potřeba kontrolovat – je oko zarudlejší, výtok je intenzivnější, oko je bolestivější, kočka přestává vidět? Navštivte co nejdříve Vašeho veterináře.