🔸DĚKUJEME Michal Blahout za básničku ve prospěch malých i velkých SLUNÍČEK 💕http://mibla.cz/slunicko-ti-elan-doda-podobne-jako-ziva-voda/?fbclid=IwAR00LL-JEfXVB-qF-usteLK3by4kgswS1vJMJO9tSmXjGIO5c6PjLNieS7I

Sluníčko ti elán dodá, podobně jako živá voda

Sluníčko nám spouští shůrypaprsky vřelé, co léčí chmury,když jsi zcela vyšťavená,nech si ho svítit na ramena. Vystav mu svůj obličej,když

Příspěvek z Facebooku