VÝZVA VŠEM DÁRCŮM!

Je čas nás požádat o Potvrzení na finanční dar, který jste poukázali za rok 2018 Sluníčkovým kočičkám . JAK NA TO? Vyplňte si žádost na našich webových stránkách, viz. odkaz:

https://www.kocicidomovslunicko.cz/potvrzeni/

O Vámi zaslanou celkovou částku je možné snížit daňový základ příjmů a tím i vypočtenou daň.

Po odeslání žádosti Vám Potvrzení o daru zašleme do konce ledna 2019. Prosíme Vás žádosti zasílat pouze touto cestou, hodně nám nová aplikace ulehčí práci. Děkujeme za pochopení.

Příspěvek z Facebooku