zrzinekZrzinek je starý kocour z Litoměřic, dlouho se nedařilo ho chytit a moc se nám ulevilo, když se to povedlo. Kocourkovi visel od krku velký kus kůže a má jakoby „amputované“ oční víčka. Zřejmě se kdysi někde zasekl. Asi v nějaké konzervě. Po těle měl spousty šrámů, ale staršího data. Kocourek i přes to, co jsme si původně mysleli má všechny krevní testy nadprůměrně v pořádku. Je velmi divoký a ke člověku útočný. I přes svojí vizáž je zaplaťpánbůh zdravý. Původní plán byl takový, že po rekonvalescenci se vrátí do původní lokality, ale místo toho našel domov :)!