V Brocně je nekastrovaných kočiček hodně. Některé se mají lépe, jiné hůř. Záleží vždy na majitelich a jejich přístupu. Kocourek už na tom byl tak špatně, že si ho lidé začali všímat, zdržoval se na autobusové zastávce a u obchodu a žadonil o pomoc, teplo a jídlo. Jedna místní slečna nám napsala žádost o pomoc. Snad se nám s její pomocí a přispěním podaří přesvědčit většinu obyvatel ke kastracim. Jsme připraveni s nimi pomoci.

Příspěvek z Facebooku